Accueil

ÉPICERIE

Piment d'Espelette (50g)

IDOKI
AB
ab-idoki
5,40 €
IDOKI
AB
ab-idoki
ESNEKIAK

Fromage blanc "campagne" de vache (500g).

IDOKI
AB
ab-idoki
3,30 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Fromage blanc lisse de vache (500g).

IDOKI
AB
ab-idoki
3,50 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Creme fraiche au lait cru (250ml).

IDOKI
AB
ab-idoki
3,00 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Lait de vache demi-ecreme (1L).

IDOKI
AB
ab-idoki
1,65 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Lait de vache entier (1L).

IDOKI
AB
ab-idoki
1,70 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Yaourt de vache aux fruits au lait entier (4x125g).

IDOKI
AB
ab-idoki
2,75 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Yaourt de vache a la myrtille au lait entier (4x125g).

IDOKI
AB
ab-idoki
2,75 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Yaourt de vache a la framboise au lait entier (4x125g).

IDOKI
AB
ab-idoki
2,75 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Yaourt de vache a la fraise au lait entier (4x125g).

IDOKI
AB
ab-idoki
2,75 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Yaourt de vache au citron au lait entier (4x125g).

IDOKI
AB
ab-idoki
2,75 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Yaourt de vache a la vanille au lait entier (4x125g).

IDOKI
AB
ab-idoki
2,75 €
IDOKI
AB
ab-idoki
CRÈMERIE

Yaourt de vache nature au lait entier (4x125g).

IDOKI
AB
ab-idoki
2,50 €
IDOKI
AB
ab-idoki
ÉPICERIE

Creme de chataigne (250g)

IDOKI
AB
ab-idoki
5,55 €
IDOKI
AB
ab-idoki
FRUITS & LÉGUMES

Radis noir I

AB
2,10 €
AB